Varför renovera?

När det börjar bli dags att åtgärda dina fönster så ställs du inför två val, antingen byta ut till nya eller renovera. Följande tycker jag är värt att betänka innan man bestämmer sig för att byta till nytillverkade fönster:

– äldre fönster har en mycket god kvalité på virket och kommer med rätt omsorg förmodligen överleva nytillverkade

– husets estetiska uttrycket förändras med nytillverkade fönster

– renovera är bättre miljömässigt eftersom man spar resurser

– äldre fönster har ett kulturhistoriskt värde

– det blir oftast billigare att renovera, både på kort och lång sikt

Linoljefärg

Linolja har använt som bindemedel i färg i flera hundra år. Linolja torkar genom att reagera med syre i luften, den oxiderar. Linoljefärg har mycket goda vätande egenskaper vilket gör att den penetrerar underlaget och upphäver kapillärkraften. Detta gör att virket blir vattenavvisande och du får ett bra rötskydd. Linoljefärgen åldras genom att linoljan bryts ned av solens UV-strålning. Eftersom linoljan fungerar som bindemedel så finns det till slut inget som binder pigmentet och då börjar färgen ”krita”. Detta betyder att linoljefärgen eroderar och du får inga tjocka färgskikt som flagnar. Att du inte får tjocka färgskikt är dessutom mer estetiskt tilltalande.

Underhåll

Just underhållet tycker jag är en av de stora fördelarna med att renovera med linoljefärg. Eftersom färgen eroderar och inte flagnar så är det ofta bara att tvätta av och lägga på ett nytt lager färg. Moderna färger kommer förr eller senare att släppa från underlaget och då är det bara att ta fram skrapan.