Om företaget

Intresset för gamla fönster och traditionell renovering har jag fått med modersmjölken, då min mamma har arbetat med att renovera och återställa gamla hus. För fyra år sedan tog jag steget och startade mitt företag. Jag har alltid gillat att arbeta med händerna och tycker det är viktigt att vi kan ta tillvara och renovera det som finns, både från ett kulturhistoriskt och miljömässigt perspektiv. Jag anser att man förr hade ett mer långsiktigt tänk, saker och ting fick ta tid och man prioriterade kvalitet framför kvantitet och vårdade sig om det man hade. Rätt skött kan ett gammalt fönster hålla flera hundra år, den garantin får du inte på ett nytt. I nuläget driver jag företaget ensam, vilket borgar för en personlig och nära kontakt under renoveringsarbetet.